Sdílení vs. společenství?

7. října 2010 v 0:57 | D@ve |  zam(i/y)šlení
1.4.2009

Od mamky jsem dostal za úkol napsat něco o sdílení a společenství do Kaleidoskopu. Co si mám ale pod těmito slovy představit?Studuji informatiku a tato aktivita mi zabírá většinu mého času, takže jako první představa slova sdílení se mi vybavila technologie sdílení souborů P2P (peer to peer). Nedávno jsem složil zkoušku z Chemického inženýrství, na kterou jsem si četl něco o sdílení tepla a hmoty. Se svým spolubydlícím sdílím pokoj, se spolužáky třídu, se světem vzduch... A teď, drahý čtenáři, s tebou sdílím své myšlenky. Vypadá to, že sdílet se dá kde co.

Podobně je to, myslím, i se společenstvím. Hádejte, jaká první představa se mi vybavila při tomto slově. Milovníci J. R. R. Tolkiena teď zajásají: Pán prstenu - Společenstvo prstenu. Myslím si, že sdílení a společenství nestojí proti sobě jako dva rivalové, ale spíše jdou bok po boku jako Frodo a Sam... Vždyť je to úplně jasné - např. se svým spolubydlicím sdílím pokoj, ale není to "tichá domácnost", takže máme spolu společenství (nebo-li trávíme spolu čas). Jak je to ale s tím sdílením vzduchu (a tedy zároveň být ve společenství) se světem? Svého spolubydlícího znám, kdežto všechny lidi z celého světa ne. Lze tedy společenství rozdělit na osobní a neosobní? Dejme tomu, že ano.

To, jak neosobní společenství souvisí se sdílením, můžeme například vidět ve webových blozích. Blog je takový internetový deníček, který si může přečíst úplně každý, kdo se nachází mezi židlí a klávesnicí a surfuje po celosvětové pavučině. Toto neosobní společenství může vést k osobnímu tak, že v uvedeném příkladě čtenář blogu kontaktuje pisatele. A pak můžeme snadno vypozorovat, že osobní společenství má velký potenciál se prohlubovat - čtenář a pisatel se mohou stát přáteli.

Jak je to ale s přátelstvím? Když si na Facebooku přidám svého známého (známou) mezi své přátele, jsme skutečně přáteli? Kdo je mým opravdovým přítelem? Jakým lidem důvěřuji? A dá se lidem vůbec věřit? Vždyť nikdo z lidí není dokonalý... A nebo je?

"Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z Boha lháře a jeho slovo v nás není." (Bible, 1. list Janův, 1. kapitola, 10. verš).

"Cože? Proč sem cpe Bibli? A Boha?!," možná ti proběhlo hlavou. Je to další myšlenka, která mi napadla při přemýšlení o sdílení a společenství. Pokud se nechceme spokojit jen s povrchními vztahy a chceme jít do hloubky, bez důvěry to prostě nejde. Ale jak moc hluboko se dá realizovat přátelství (nebo chcete-li společenství či sdílení) s lidmi, kteří nejsou dokonalí (nebo-li jsou hříšní)? Toť otázka. Jsou lidé v mém životě, před kterými nemám problém se otevřít. Jednoduše proto, že jim důvěřuji. Oni se často sdílejí i se mnou. Ale proč se s nimi vlastně přátelím? Snad pro to, co dělají? Nebo kvůli tomu, co vlastní? Nebo na nich obdivuji to, jací jsou, jaké mají hodnoty? A stále zůstává ten fakt, že žádný z nich není dokonalý. Ani já nejsem. Je to vlastně takové 2D přátelství - Já a Ty. Nedokonalost znamená, že jsme v jádru špatní. Člověk je sobec. Možná je těžké si to přiznat, ale je tomu skutečně tak - vždyť malé dítě nemusíme učit zlobit, ono to umí... Nebo - Co musí člověk udělat, aby měl špatné vztahy (špatné přátelství, manželství...)? Vůbec nic! A přitom každý člověk touží po krásných vztazích, po naplněném životě... A jak z výše napsaného plyne, mezi nedokonalými lidmi absolutní čistota, dokonalost, svatost, se najít nedá.

pratelstvi
"A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a kterou vám oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy." (Bible, 1. Janova 1,5)

Věřím, že Bůh je dokonalý. Ve svém slově (Bibli) říká, že miluje každého člověka a že s ním chce být kámoš (Jan 3,16; Jan 15,12-14). Aby to ovšem bylo možné - aby se Dokonalý mohl přátelit s nedokonalými - musejí být logicky nějak odstraněny špatnosti, které nám lidem brání být v Boží blízkosti. Bůh nechce mít s námi neosobní společenství. Láska není neosobní. 

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Bible, Jan 3,16)

Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. A protože my lidi z vlastních sil nedokážeme odstranit svoje špatnosti (což je v rozporu se všemi náboženstvími a všelijakými -ismy, které nabízí seznam příkazů a zákazů, pomocí kterých si člověk "něco" zaslouží... ), potřebujeme někoho, kdo nás očistí. Každý člověk potřebuje Spasitele. Ty, já... prostě každý. Tím Spasitelem je Ježíš Kristus. Bůh se stal kvůli nám, lidem, člověkem, na rozdíl od nás nikdy nezhřešil, a z lásky k nám podstoupil trest za naše špatnosti - zaplatil svým životem. Tím byla dovršena Boží spravedlnost. V Bibli se píše, že "mzdou hříchu je smrt" (Římanům 6,23). Třetí den však Ježíš vstal z mrtvých - a tím zlomil moc smrti, moc hříchu! Z toho tedy plyne, milý čtenáři, že když uvěříš Ježíši Kristu, že zaplatil za tvoje hříchy, budeš zachráněn od pekla. Skrze víru v Ježíše Krista můžeš navázat přátelství s Bohem, který si tě vymyslel a který tě miluje. Skrze víru v Ježíše Krista ti jsou odpuštěny všechny hříchy!

"Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří." (Skutky 10,43)

Čím užší vztah, tím větší možnost ovlivnit. Přátelství s Bohem způsobí, že porosteme do jeho dokonalosti, do jeho svatosti. On si každého človíčka chce vychovat k obrazu svému. A výchova se často zdá být nepříjemná, ale Bůh má s námi jen dobré úmysly. Přátelství s Bohem ovlivní i naše přátelství s lidmi, protože Bůh nás začne učit mluvit nebeštinou (viz obrázek). To je 3D přátelství, to je realita života: Bůh na prvním místě!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Marky Marky | Web | 21. října 2010 v 15:54 | Reagovat

Píšeš, že Bůh v Bibli (ve svém slově) říká... Ale jak můžeš něco takovýho říct, když sám víš, že Bibli napsal člověk. A lidi vlastně uctívaj 3000 let starý subjektivní názory, který jim mohly pomoct vypořádávat se s realitou tak MAXimálně do 19. století.
Já si prostě myslim, že daleko lepší, je dosáhnout osvícení a splynutí s vesmírem vlastním způsobem (např. meditací). Ježíš možná byl chytrej a hodnej...ale jsou i jemu podobní současníci, který taky neuctíváme jako syny Boží. (Např. Timothy Leary nebo Mahátmá Gándhí)

2 D@ve D@ve | Web | 23. října 2010 v 11:17 | Reagovat

[1]: Marky, Bibli nenapsal jeden člověk, ale více lidí. Určitě víš, že Bible se skládá ze 66 knih (39 knih Starý zákon, 27 knih Nový zákon). Tyto knihy byly sepsány během asi 1500 let, poslední z nich asi před 2000 lety. A i když je mezi sepsáním těchto knih časové rozpětí a tyto knihy byly psány různými autory, jak je možné, že jsou v dokonalém souladu? I když je Bible tak stará, jak je možné, že je i v dnešní době nejčtenější knihou? Je to způsobené tím, že Bible je inspirovaná Bohem. Bůh vedl při psaní každého autora. Více informací se můžeš dočíst například tady:
http://www.gotquestions.org/Cesky/otazky-Bibli.html

Vlastním způsobem žádného osvícení/nirvány/splynutí s vesmírem/spasení... nelze dosáhnout. Ano, to znamená, že všechny náboženství jsou k ničemu. Z jednoduchého důvodu: ty ani já nejsme dokonalí. Můžeme se snažit být lepší (co náboženství, to jiný postup - různě složitý), ale vždycky to celé snažení pokazíme tím, když se proviníme proti Božím přikázáním (desatero). Pokud si třeba myslíš, že seš dobrým člověkem, podívej se na tohle:
http://www.youtube.com/watch?v=ABOG89gxxfM
nebo
http://www.prokrestany.cz/goodtest/

Věřím, že biblické křesťanství není náboženství, ale vztah s Bohem. Není to o tom, že něco musím nebo nesmím dělat, ale o tom, že mám rád Boha a CHCI mu svým životem dělat radost. Který z náboženských vůdců udělal to, co Ježíš?

Ježíš zemřel kvůli Tvým hříchům. I kvůli mým, kvůli hříchům každého člověka. Takže pokud chceme získat spasení, které nám Bůh nabízí darem, stačí uvěřit v Ježíše Krista. Nejde si to zasloužit, je to Boží milost. Ježíš neprovedl nic zlého, dobrovolně vzal na sebe trest za Tvoje špatnosti a nabízí Ti kvalitnější život a záchranu od pekla. Lepší nabídku nikdy nedostaneš. Je to totiž Boží nabídka!

Bůh je spravedlivý, a proto určil jednotnou cestu k Bohu, která je pro všechny stejná. Ježíš říká v Janově evangeliu: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne."

Jsou dvě možnosti: buď tomu uvěříš nebo ne. Můžeš se přesvědčit, zda je to pravda. Já jsem to udělal a vím, o čem mluvím. ;)

Další info třeba tady:
http://video.google.com/videoplay?docid=-6911874088370406005#
http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Vice-nez-tesar-Lukasovo-evangelium

3 Marky Marky | Web | 23. října 2010 v 18:20 | Reagovat

Boha vymyslel člověk. Když mluvíš s Bohem, mluvíš se svým podvědomím.
Já jsem skrze meditace dosáhla osvícení - nechala jsem mluvit vlastní já o esenciálních věcech. A proto už Ti nechci nic vyvracet, jsem se vším smířená, každý má právo na vlastní názor. Křesťanství, když není vyhnané do extrému, je neškodné.
Pokoj Tobě, člověku dobré vůle. ;)

4 D@ve D@ve | Web | 23. října 2010 v 20:22 | Reagovat

Biblické křesťanství vyhnané do extrému znamená milovat své nepřátele. Co je na tom škodného? :)

Jseš si tím naprosto jistá, že Boha vymyslel člověk? Může hlína vymyslet hrnčíře? Obraz malíře? Písnička skladatele? Člověk svého tvůrce? Buď Boha přijímáš, nebo ho odmítáš. Duchovní věci se dají chápat vírou. A Bible, Boží slovo, definuje,jak je to s duchovním světem. Za tvými meditacemi jsou skryti démoni, kteří slouží satanovi. Jeho hlavním cílem je oddálit tě od poznání pravdy, která je v Ježíši Kristu. Tito démoni mají určitou moc, kterou tě klamou. Ale pokud jsi smířená s tím, že se řítíš přímo do pekla, nebudeš asi brát moje slova vážně. Pokud ne, modli se k Ježíši a On tě vysvobodí z otroctví ďábla!

5 Marky Marky | Web | 24. října 2010 v 9:39 | Reagovat

Tak tohle už je moc. :-x
Křesťanstvím vyhnaným do extrému myslím upalování "čarodějnic", dřívější zákaz samostatného myšlení a dnešní vymývání mozků malých amerických dětí, které takto štvou třeba proti muslimům.

6 D@ve D@ve | Web | 24. října 2010 v 21:16 | Reagovat

Násilí ve jménu (křesťanského) Boha není projev křesťanství, ale lidské pýchy a nepochopení Bible. Bůh nám dal mozek a je naší zodpovědností ho používat. ;)

7 light7 light7 | E-mail | Web | 28. března 2013 v 21:24 | Reagovat

Jen pro zajímavost. Názor na Lucifera:

http://anubides.blog.cz/1209/act-1-kdo-nebo-co-je-lucifer

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama